De 5 Principes van Genezing

In de behandelingen worden de vijf natuurgeneeskundige principes gevolgd.

Energie
Alles is energie. Energie kennen we als elektriciteit, maar ook als ‘de sfeer’ op het werk, in een familie of bij iemand thuis. Energie is de drager van informatie en frequenties, het is meer dan elektriciteit alleen. Bij gedachten, gevoelens en in het lichaam is energie de ‘motor’, de verbindende factor die aan de basis staat van elk proces. Energie verbindt het ene (gezichts-)punt met het andere. Energie kan krimpen, uitdijen of blijven staan zoals een muur. Een voorbeeld hiervan zijn stijve spieren, maar ook ‘stijve’ meningen. Energie hoort te stromen, gelijk het leven. Alles wat stilstaat gaat achteruit, daarom is beweging zo belangrijk. Maar wie bepaalt de stroming? Jijzelf of de omstandigheden? Een misvatting is om er vanuit te gaan dat je je automatisch moet aanpassen aan een ander. Dat ligt er maar net aan. Het heeft alles te maken met de communicatie en overeenstemming die je met een ander hebt.  Mijn doel is om de eigen kracht weer te laten herstellen dmv begrip en inzicht. Dan bepaal jijzelf in plaats van de omstandigheden je leven.

Prikkeloverdracht
Een goed functionerende prikkel overdracht is essentieel. De communicatie tussen de cellen verloopt via prikkeloverdracht. Een AHA-erlebnis is de meest krachtige vorm hiervan, maar ook warmte en koude, kruiden en middelen stimuleren de prikkeloverdracht. Naast de zenuwbanen die belangrijk werk doen is er ook nog zoiets als een ‘digitale snelweg’ in het lichaam. Dat is het losmazig bindweefsel dat voornamelijk bestaat uit silicium kristallen. Als dit bindweefsel vervuild is, verzwakt dat de weerstand in het algemeen en de prikkeloverdracht in het bijzonder. Het is mijn werk om de prikkeloverdracht goed te laten verlopen en te verbeteren. Tegelijkertijd rekening houdend met twee belangrijke natuurgeneeskundige principes; niet de stof maar de dosis bepaalt de giftigheid en twee; de dosering moet enig effect hebben maar absoluut niet uitputten. Of te wel overprikkeling is uit den boze.

Drainage
Drainage is het loslaten en reinigen van het lichaam, maar net zo goed van het verstand van verontreinigende stoffen, overtuigingen en emoties zoals boosheid, angst, apathie, verdriet en pijn bij verlies. Er is een gezegde dat ‘zure gedachten, verzuurde spieren oplevert’. Ook al is dit niet geheel waar, het zegt wel dat er altijd een link te leggen is tussen emotionele stand van zaken en de stand van het lichaam.

Voeding
Voeding is eten volgens het patroon waarbij de genen in het lichaam zich het beste voelen. Met voedsel voedt u het lichaam op, om zich ten dienste te stellen aan het verstand en de ziel. Voeding krijgt bij mij veel aandacht omdat ik eindelijk na jaren zoeken de perfecte eet wijze heb gevonden die gewicht reduceert, fit maakt, gewicht doet aankomen als dat nodig is. Kortom de gezonde eetwijze van de 21e eeuw, toegesneden op de moderne mens met zijn elektronica, vervuild milieu en druk bestaan.

Psyche
Psyche, de gedachten- en gevoelswereld van de mens zit vol met aangeleerde patronen. Sommigen nutteloos en destructief, anderen doelmatig. Door te ontdekken hoe lichaam, verstand en ziel met elkaar communiceren en wie van deze de drie ‘de baas’ is komen mensen tot helderheid en grotere bekwaamheid. Ware spiritualiteit kenmerkt zich tot het kunnen onderscheiden van gevoel, acties en denken en het nemen van de volle verantwoordelijkheid van het eigen leven. Kenmerken van geestelijke gezondheid zijn flexibiliteit, toekomstgerichtheid en het denken in oplossingen in plaats van problemen. Dat is bij de meeste mensen in korte tijd te bereiken en iedereen voelt zich daardoor levendiger en gelukkiger.

Met dank aan Hayo Bol